Czy kamizelka odblaskowa na budowie jest obowiązkowa?

Plac budowy to miejsce wyjątkowo niegościnne dla przebywających tam ludzi. Problemy z traktami komunikacyjnymi, nierówne podłoże, a do tego ciężki sprzęt. Wiele wypadków na placu budowy spowodowanych jest potrąceniem pieszego przez samochód, koparkę czy inny sprzęt budowlany. Choć z reguły w terenie budowy maszyny poruszają się wolno, nie zawsze ich operatorzy dostrzegą w porę innych pracowników. W końcu warunki panujące na budowie nie sprzyjają dobrej widoczności – wszechobecny kurz i rozrzucone kawałki gruzu mogą spowodować ograniczone pole widzenia. Rozwiązaniem tego problemu może być odzież odblaskowa. Pojawia się więc pytanie: czy kamizelka odblaskowa jest potrzebna i kiedy pracownik ma obowiązek ją nosić?

Do czego służą kamizelki odblaskowe?

Określenie „kamizelka odblaskowa” odnosi się do odzieży ochronnej w kolorze łatwo odróżniającym się od tła. Najczęściej jest to barwa fluorescencyjna w odcieniu żółtym lub pomarańczowym. Dodatkowo na takiej odzieży znajdują się odblaskowe pasy poprzeczne, a często także pionowe. Kamizelki wykonywane są z tkaniny poliestrowej o cienkim i luźnym splocie. Zapewnia to przewiewność i umożliwia noszenie odzieży nawet przy wysokiej temperaturze.

Do czego służą kamizelki odblaskowe? Zadaniem tego środka ochrony osobistej jest zapewnienie użytkownikowi widoczności. W dzień widoczność poprawia fluorescencyjny materiał, z kolei nocą tę rolę przejmują przeszycia z taśmy odblaskowej. Dzięki temu pracownik widoczny jest nawet po zmierzchu.

Kamizelka odblaskowa a przepisy BHP

Obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej jest związany głównie z przepisami drogowymi. Konieczność noszenia kamizelki mają piesi, którzy poruszają się po zmroku w terenie niezabudowanym. Również w przepisach dotyczących niektórych zawodów pojawia się kamizelka odblaskowa. Przepisy BHP nakładają taki obowiązek między innymi na pracowników wykonujących prace na terenach kolejowych. Jak to wygląda w przypadku budowy budowie?

Kamizelka odblaskowa na budowie staje się obowiązkowym elementem odzieży u pracowników drogowych lub realizujących zadania w pasach przy drogowych. Wymagana jest także od pracowników transportu wewnątrzzakładowego. Przepisy nie nakładają obowiązku zakładania kamizelki na wszystkich pracowników budowlanych. Co więcej, nawet praca po zmroku nie musi być wykonywana w odzieży z odblaskami. W związku z tym wielu pracowników powołując się na te przepisy, konsekwentnie nie nosi kamizelek. 

Kamizelka odblaskowa na budowie – kiedy jeszcze jest wymagana?

Wielu kierowników dużych budów lepiej niż ustawodawca rozumie zależność: kamizelka odblaskowa a bezpieczeństwo podczas pracy. Dlatego podczas budowy i remontu obiektów przemysłowych czy wznoszeniu dużych kompleksów sprawa noszenia kamizelki rozwiązana jest nieco inaczej. Obowiązek jej noszenia – lub innych ubrań odblaskowych – nakładany jest na wszystkich pracowników niezależnie od stanowiska. Na jakiej podstawie prawnej?

Pracownicy firm wykonawczych i podwykonawczych działających na budowie muszą zapoznać się z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). Na mocy tego dokumentu każdy pracownik na terenie budowy ma obowiązek noszenia trzewików ochronnych, kasku i właśnie kamizelki odblaskowej. Często w wybranych strefach obowiązują jeszcze ochronniki słuchu, okulary, czy inne elementy odzieży ochronnej. Kamizelka odblaskowa na budowie musi więc być częścią stroju każdego pracownika. W przypadku kontroli Inspektor Budowlany nie może karać za brak elementu odzieży. Dlatego do egzekwowania tego przepisu powołuje się wewnętrzne służby BHP. Karą za brak kamizelki może być grzywna dla firmy i wydalenie pracownika z budowy.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 Sklep Poltex

Design by Graff.pl