Jaki powinien być kolor kamizelki ostrzegawczej na budowie

Obowiązek noszenia elementów odblaskowych dotyczy przedstawicieli wielu grup zawodowych. Jedną z nich są osoby pracujące na budowach. Czy wszyscy budowlańcy muszą nosić odzież odblaskową? Jakie kolory kamizelek na budowie są obowiązkowe?

Kamizelki odblaskowe a przepisy BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie odzieży ostrzegawczej dotyczy osób wykonujących obowiązki zawodowe na torach kolejowych, jezdniach albo w transporcie wewnątrzzakładowym. Przepisy nie mówią więc nic wprost na temat konieczności noszenia odblaskowych kamizelek na terenie budowy. Jest to obowiązkowe tylko w sytuacji, gdy budowa jest realizowana w pasie drogowym, na obszarze kolejowym lub tam, gdzie spotykają się ze sobą pojazdy drogowe oraz pracownicy.

Należy jednak wiedzieć, że pracownicy budowlani zatrudnieni na innych, niż wymienione wyżej, terenach, również stosują kamizelki jako obowiązkowy element wyposażenia wynikający z wewnętrznych przepisów BHP firmy lub danej budowy. Obowiązek ten nie wynika z krajowych rozporządzeń, dlatego też przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy nie mają prawa kontrolować bądź egzekwować od pracowników używania tego środka ochrony własnej. Nie zależy to także od stopnia i funkcji pracownika, toteż zarówno kierownicy budowy, jak i szeregowi budowlańcy, a także osoby wizytujące teren powinny takie kamizelki zakładać.

Do najczęściej spotykanych przepisów nakazujących pracownikom budowy noszenie kamizelek odblaskowych należy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Plan BIOZ, mimo że jest dokumentem wewnętrznym, powinien być stosowany obowiązkowo na takich samych zasadach jak krajowe przepisy BHP. Określa on m.in. kolory kamizelek ostrzegawczych noszonych przez pracowników, a także nakaz noszenia odpowiedniego obuwia ochronnego czy hełmu.

Kamizelka odblaskowa żółta czy pomarańczowa?

Na budowie obowiązują kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, które spełniają wymogi normy EN 471 klasy 2 albo 3. Opisuje ona wygląd kamizelki, w tym zwłaszcza liczbę pasów odblaskowych, jak również minimalną ilość materiału fluorescencyjnego w odzieży. Informacja na temat tego, czy ubiór spełnia daną normę, powinna zawsze znajdować się na metce. W ten łatwy sposób można odróżnić odzież ochronną od np. sportowej, która nierzadko występuje we fluorescencyjnych barwach.

Wyróżnia się dwa kolory kamizelek ostrzegawczych: żółty oraz pomarańczowy. Dla pracowników budowlanych przewidziana jest pomarańczowa kamizelka, inspektor nadzoru powinien natomiast zakładać wersję żółtą. Kolorystyka ta nie wynika z żadnych konkretnych przepisów, stanowi jednak powszechną zasadę, którą można wpisać do Planu BIOZ.

Przy zakupie należy zwrócić uwagę, by kamizelka zawierała dwa pasy ze srebrnej taśmy odblaskowej. Materiał, z którego produkuje się tego typu odzież, wykazuje właściwości przeciwogniowe, więc w przypadku zaprószenia ognia nie zajmie się nim, zabezpieczając tym samym pracownika przed ewentualnym poparzeniem.

Częstą praktyką jest umieszczenie na ubiorze nazwy firmy albo logo, dzięki którym możliwe jest szybkie zidentyfikowanie pracowników danego przedsiębiorstwa. Te oznaczenia mogą również stanowić reklamę firmy.

Należy pamiętać, aby odpowiednio dbać o odzież odblaskową. Kamizelka ze spranymi pasami odblaskowymi, uszkodzona bądź silnie zabrudzona nie spełnia swej podstawowej funkcji, czyli wysokiej widzialności. Należy ją szybko wymienić na czysty i nieuszkodzony model.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 Sklep Poltex

Design by Graff.pl