Regulamin

1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1. Właścicielem hurtowni i sklepu internetowego, zwanego dalej serwisem www jest POLTEX BHP Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy 58-100 ul.W. Witosa 5, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 884-281-92-71, zwany dalej POLTEX

1.2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem” .

1.3. „Towar” to wszelkie produkty , które Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu www, e-mail’em, fax-em, u przedstawiciela handlowego zamawiając telefonicznie oraz dokonując osobiście zakupu w siedzibie POLTEX

1.4. Warunkiem koniecznym do dokonania zamówienia jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień.

1.5. Zakładając konto Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.6. Poprzez zarejestrowanie się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

1.7. Na towary znajdujące się w ofercie POLTEX nie udziela się gwarancji (art. 577 kc), chyba, że zostało to wyraźnie podane w informacji o danym produkcie.

1.8. W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną

 
2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

2.1. W POLTEX można dokonać zakupów na trzy sposoby:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem: www.poltex.eu

2.1.1.1. Posługując się koszykiem na stronach serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem.

2.1.1.3. Szczegółowa informacja jak poruszać się po serwisie www, wybierać towar i wypełniać formularz zamówienia znajduje się w dziale POMOC

2.1.2. Składając zamówienie faksem na numer 074 8577455 w 11,

2.1.3. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 7.00 - 16.00 pod numerami telefonów: (0)74 8577455 ,

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 (www, fax) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek towaru, POLTEX informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc .

2.4. Na produkty realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia
2.5. Klient nie może odwołać zamówienia, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) .
2.6. Ważna umowa jest zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez sklep i zmiany statusu na "Przyjęte do realizacji"

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-blad-w-cenie-towaru-w-sklepie-internetowym-poradnik-z-wzorami

 
3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR


3.1. Formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru , wykonanie przedpłaty na konto nr 08 2490 0005 0000 4530 0002 6904 prowadzone w ALIOR BANK S.A., po wcześniejszym ustaleniu przelew lub płatności online drogą elektroniczną.

3.2. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie.

3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto POLTEX.

3.4. Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać fakturę pro-forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty.

3.5. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego towaru i odległości do miejsca dostawy.

3.6. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje fakturę VAT bądź paragon.

3.7 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-552 przy ulicy Wielickiej 28B.

3.8. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki itp.- koszty te pokrywa klient.

 
4.FORMA DOSTAWY

 

4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej lub poczty.

4.2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi.

4.2.1. Wysłanie towaru firmą spedycyjną, z którą POLTEX nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z POLTEX .

4.3. Dla zamówień złożonych do godz. 11.00 i dla, których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, towary :

4.3.1. Zostaną dostarczone zgodnie z harmonogramem firmy spedycyjnej. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu , nastąpi to z przyczyn niezależnych od POLTEX. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej.

4.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru.

4.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto POLTEX.

4.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru w dniu złożenia zamówienia.

4.4.1. POLTEX nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

4.5. Zamówienia złożone po 11:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia .

4.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 07:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych .

4.7. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie , powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

4.8. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji. 4.9. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu POLTEX w godzinach od 07:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych .


5. ZWROT TOWARU

 

5.1.Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez POLTEX z przedsiębiorcami ( art. 558 § 1 kc ) .

5.2. Zasady zwrotu sprawnego towaru przez konsumentów:

5.2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z

którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient . Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena towaru .

5.2.2. Towar, który nie nosi znamion użytkowania może zostać zwrócony do POLTEX w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru Klientowi .

5.2.3. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru POLTEX zwróci zapłaconą cenę w ciągu 7 dni na wskazane przez Klienta konto. POLTEX nie pobiera innych opłat manipulacyjnych.

5.2.4. Warunkiem koniecznym zwrotu ceny jest odesłanie przez Klienta podpisanej faktury lub paragonu korygującego na zwrócony towar.

5.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi

5.4.W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do POLTEX

5.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 5 dni od daty otrzymania faktury korygującej.

5.6 Towar, który został oznakowany nadrukiem lub haftem na zlecenie zamawiającego, traktowany jest jako towar na indywidualne zamówienie, który nie podlega zwrotowi.

 

6.ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ

 

6.1. Towar należy przeliczyć w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. W razie stwierdzenia braków w towarze należy sporządzić protokół z przedstawicielem tej firmy lub niezwłocznie skontaktować się z POLTEX.

6.2. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej POLTEX nie ponosi odpowiedzialności

 

7 USŁUGI HAFCIARSKIE

 

7.1. Procedura wykonania usługi w przypadku nadruków i haftów wykonywanych bezpośrednio na odzieży:

Klient składając zamówienie na towary informuje POLTEX , iż na towarach będą wykonywane hafty lub nadruki.

Następnie Klient kontaktuje się z firmą POLTEX celem ustalenia szczegółów dotyczących haftów.

Klient dokonuje przedpłaty na towary, na których ma zostać wykonany haft lub nadruk .

Następuje wysyłka towaru.

7.2. Procedura wykonywania usługi w przypadku wykonania emblematów:

Klient składa zamówienie i informuje POLTEX , iż do tych towarów będą wykonane emblematy .

Ustala się szczegóły dotyczące emblematów.

Ustala się czy emblematy mają zostać wysłane z tą przesyłką czy też w innym terminie.

Ustala się czy emblematy mają zostać naszyte do towarów zamówionych

7.3 Towar po wykonaniu nadruków, haftów lub emblematów nie podlega zwrotowi.

 

8. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

 

8.1. Dane osobowe, które przekazuje Klient podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych.

8.2. POLTEX nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

8.3. Każdy klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian.

8.4. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych POLTEX. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. POLTEX zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz anulowanie zamówień jeśli wystąpiły błędy techniczne lub merytoryczne w serwisie.

9.2. Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie, (PLN, ). Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę brutto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.

9.3. Aktualna instrukcja użytkowania danego towaru załączona jest w formie pisemnej do towaru. Może również zostać wydana na żądanie klienta. Klient jest obowiązany zapoznać się z aktualną instrukcją użytkowania. Klient powinien również przekazać aktualną instrukcję użytkowania towaru użytkownikowi towaru.

Deklaracje zgodności do poszczególnych towarów, zostaną wydane po zakupie na żądanie klienta.

9.4. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

9.5. Regulamin jest jedynym właściwym dokumentem określającym zasady współpracy.

9.6. POLTEX zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

9.7. POLTEX nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadliwym działaniem serwisu.

9.8. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

9.9. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy POLTEX oraz na adres e-mailowy: piotr@poltex.eu (całodobowo).


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Sklep Poltex

Design by Graff.pl