RODO

Co to jest RODO?
Rodo jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: rozporządzenie parlamentu europejskiego I rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem państwa danych osobowych jest p.P.H.U Poltex z siedzibą przy ul. W.Witosa 5, 58-100 Świdnica. Dane kontaktowe: piotr@poltex.eu tel.74 74 85 77 455. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu I na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?
Państwa dane osobowe uzyskane podczas wypełnienia formularza zapytania będziemy wykorzystywać w celu przygotowania oferty oraz współpracy.

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?
Dane Państwa będziemy wykorzystywać przez okres współpracy.

Jakie mają Państwo prawa?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

  • Sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli uważają państwo, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


Komu przekazujemy państwa dane?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez administratora danych - innym podmiotom, tj podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu np. Podwykonawcom

Jak można się z nami skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych?
Mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: piotr@poltex.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Sklep Poltex

Design by Graff.pl